Kulüp ve Sporcu Lisans İşlemleri

YENİ KULÜP KURULURKEN İSTENİLEN BELGELER

 1) Kulüp tüzüğünün mevzuata uygun olduğuna ilişkin Valilik yazısı ile kulüp tüzüğünün tasdikli örneği.    

2) Spor kulübü kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları tarafından kuruluyor ise ilgili kurum veya kuruluşların. kulübün kuruluşuna ilişkin vereceği izin yazısı.

3) Tescil taahhütnamesi ( 2 adet )  daktilo veya bilgisayar ile doldurulacak.                                                                              

4) Bilgi formu.  Daktilo veya Bilgisayar ile doldurulacak.

5) Mevcut Üye Listesi

6) Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı.

7) Kulübün faaliyet göstereceği yerin tapusu veya yapılan kontrat fotokopisi ya da tesisten alınan resmi yazı.(Tesis tahsis yazısı.)

8) Yeni tescil olacak kulübün adı , forma rengi ,açılacak branşların isimleri karar defterinde belirtilecektir. (Karar Defterinin tasdikli fotokopisi)

9) Kulüpte görev yapacak antrenörlerin ( açılacak her branş  için ) antrenör belgelerinin ( normal spor kulüpleri için en  az 2. ve ihtisas spor kulüpleri için en az 3. kademe ve üstü ) ve antrenörlerle yapılan sözleşmelerin fotokopisi.

ATICILIK BRANŞI İÇİN  :  Emniyet Müdürlüğünden Kulüp merkezinden bulundurulmasına izin verilen silahların cinsi, nevi ve miktarlarını belirten izin yazısı.

BİNİCİLİK BRANŞI İÇİN   : Spor kulübünün sahip olduğu malzemelerin binicilikte at dahil olmak üzere Federasyonun kullanım sırasında doğabilecek zararları karşılaması ve sigorta ettirmesi şartı ile talep etmesi halinde federasyonun emrine tahsis edileceğini ve siyasi faaliyette bulunmayacağını belirten taahhütname.

 SPOR DALI İLAVESİ  VEYA İPTALİNDE İSTENİLEN BELGELER

1) Spor dalı ilavesi veya değişikliğine ait kulüp yönetim kurulu kararı. ( Karar Defterinin tasdikli fotokopisi )

2) Faaliyet gösterecek spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında bilgi.

3) Kulüpte görev yapacak antrenörlerin ( açılacak her branş  için )   antrenör belgelerinin ( normal spor kulüpleri için en  az 2. ve ihtisas spor kulüpleri için en az 3. kademe ve üstü ) ve antrenörlerle yapılan sözleşmelerin fotokopisi.

4) Atıcılık spor dalında tescil istiyorsa kulüp merkezinde bulundurulacak silahların cinsi , nevi ve miktarlarının belirtildiği , Emniyet müdürlüğünden alınan izin yazısı.

5) Bilgi formu.  Daktilo veya Bilgisayar ile doldurulacak.

6) Spor dalı iptalinde sadece kulüp yönetim kurulu kararı yeterlidir.                     

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) İsim değişikliğine ilişkin kulüp genel kurul kararı. ( Divan tutanağı + Genel Kurul sonuç bildirimi )

2) Kulüp tüzüğünün değiştirilen maddelerinin mevzuata uygun olduğuna ilişkin Valilik yazısı.

3) Bilgi formu.  Daktilo veya Bilgisayar ile doldurulacak.

4) Valilikçe onaylanmış Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.

 

RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) İl Başkanlığının renk müsaadesine ilişkin yazısı.

2) Renkle ilgili değiştirilen tüzük maddesinin uygunluğuna ilişkin Valilik yazısı.

 3) Bilgi formu.  Daktilo veya Bilgisayar ile doldurulacak.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) Kulüp tüzüğünün değişikliğine ilişkin kulüp genel kurul kararı. ( Divan tutanağı + Genel Kurul sonuç bildirimi )

2) Valilikçe onaylanmış Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.

3) Kulüp tüzüğünün değiştirilen maddelerinin uygunluğuna ilişkin valilik yazısı.

4) Bilgi formu.  Daktilo veya Bilgisayar ile doldurulacak.

Kulüp İşlemleri Gereken Evrakları için tıklayınız.


SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ.docx
antrenor-sozlesmesi1.docx
brans-ilavesi-dilekce.doc
spor-kulubu-bilgii-formu kulüp.doc
spor-kulupleri-tescil-taahhutnamesi.docx
spor-kulupleri-tescil-yonettmeligiii.docx

Spor Kulübü Kurmak İçin Tüzük Örnekleri
Dernek Kuruluş Bildirimi ve Genel Kurul Sonuç Bildirimi.doc
Örnek Gençlik ve Spor Kulübü Tüzüğü.doc
Örnek Gençlik Kulübü Tüzüğü.doc
Örnek Okul Spor Kulübü Tüzüğü.doc
Örnek Spor Kulübü Tüzüğü.doc

 

 

Lisans İşlemleri Gereken Yeni Evraklar için tıklayınız.

 

KAYAK BEYAN (1).docx

LİSANS TESCİLVİZE VELİ İZİN.docx

SAĞLIK BEYANI.docx

SPORCUNUN KULÜPLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN BELGE.docx

TRANSFER SÖZLEŞMESİ.docx

TRANSFER SPOR KULÜBÜ MUVAFAKAT BELGESİ.docx

TRANSFER TAAHHÜTNAME.docx

YÜZME BEYAN.docx