GÜREŞ BRANŞINDA GÜNDÜZLÜ VE YATILI STATÜDE ÖĞRENCİ ALIMI YAPILACAKTIR.

17.08.2023

2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi için Kayseri Sporcu Eğitim Merkezimize; Güreş branşında gündüzlü ve yatılı statüde öğrenci alımı yapılacaktır.

             Gündüzlü statüde başvurunun yapılabilmesi için Sporcu Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde eğitim ve öğrenim görmek veya o il il sınırları içerisinde ikametgahının bulunması gerekmektedir.

             Başvurular 14-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-DEVLET kapısı üzerinde yapılacaktır.  Alım şartları ekte yer alan başvuru klavuzuna göre ve branş talimatına göre yapılacak olup detaylı bilgiler SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN web sayfasından da ulaşılabilir. https://shgm.gsb.gov.tr/  

 

KONTENCAN VE KRİTERLER.rar